مقالات مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت دانا پردا

  
  
  

نرم افزار help desk دانانرم افزار help desk دانـا یک راهکار جامع برای مدیریت و اتوماسیون فرآیندها و امور جاری واحد فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد. این سیستم مبتنی بر استاندارد ITIL بوده و امکانات مورد نیاز مدیران و کارشناسان IT را جهت ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش بهره وری فراهم می سازد. دانا دارای زیر سیستم های متعددی مانند زیر سیستم Help Desk و پایگاه دانش (Knowledge Base) برای پوشش نیاز های ضروری واحد فناوری اطلاعات است.

در خواست قیمتبه آسانی یک سامانه پشتیبانی آنلاین ایجاد کنید

وفادار ساختن مشتری

مشتریان می خواهند به خود کمک کنند؟

10 چالش مهم برای مدیریت سرویس‌های IT در سال 2015

چگونه ITIL می تواند امنیت اطلاعات را بهبود بخشد

10 نکته مهم برای بهبود تجربه سرويس بخش پشتیبانی

4 نکته ای که تیم پشتیبانی باید بدانند، اما مشتریانتان به شما نخواهند گفت ...

10 سوال مصاحبه برای استخدام بهترین نماینده خدمات به مشتری

مهارت‌های مورد نیاز جهت ارائه سرویس به مشتریان

درون ذهن یک نماینده پشتیبانی از مشتری

شروعقبلی12بعدیپایان
صفحه1 از2

 

opportunity job