قیمت سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت بینا

شرکت دانا پردا

  
  
  

نظرات مشتریان

مشتریان داناپرداز

سوالات متداول

گالری تصاویرقیمت سیستم مانیتورینگ دما و رطوبت بینا


لطفاً جهت دریافت پیشنهاد فنی و قیمت در خصوص سیستم جامع مانیتورینگ شرایط محیطی بینا، فرم زیر را تکمیل نمایید. کارشناسان ما با توجه به اطلاعات مندرج در این فرم، نیاز شما را بررسی کرده و پیشنهاد فنی و قیمت را ارائه میدهند.

نام و نام خانوادگی (*)

نام خود را بنویسید
نام سازمان / شرکت (*)

لطفا نام سازمان خود را درج نمائید.
شماره تماس (*)

لطفا شماره تماس خود (داخلی-12345678) را درج نمائید.
آدرس ایمیل (*)

لطفاایمیل سازمانی خود را درج نمائید.
مساحت دیتا سنتر یا اتاق سرور چند متر مربع است؟ (*)

مساحت را با عدد وارد کنید(مثال:15)
چه تعداد رک در محیط قرار دارد؟ (*)

تعداد رک های خود را با عدد وارد کنید(مثال:33)
فاصله رک ها از یکدیگر چه میزان است؟ (*)

فاصله رک های خود را با عدد وارد کنید(مثال:50)
آیا سنسورهای شرایط محیطی با قابلیت پشتیبانی از پروتکل SNMP در اختیار دارید؟ (نرم افزار مانیتورینگ بینا می تواند با سنسور های شما ارتباط برقرار کند) (*)

لطفا پاسخ دهید.
نیاز به مانیتورینگ کدام یک از پارامتر های محیطی دارید؟ (*)

لطفا پاسخ دهید.
کدامیک از روش های ارسال اخطار برای شما مناسب است؟ (*)

لطفا پاسخ دهید.
آیا دارای تجهیزات تهویه مطبوع پشتیبان مانند کولر ها و فن های اضطراری می باشید؟ (*)

لطفا پاسخ دهید.
آیا نیاز به مانیتورینگ شرایط محیطی در بیش از یک نقطه (غیر متمرکز) دارید؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ فاصله این نقاط از یکدیگر را ذکر کنید) (*)

لطفا پاسخ دهید.
آیا در حال حاضر از نرم افزار (های) خاصی برای مانیتورینگ شرایط محیطی یا شبکه استفاده می کنید؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ لطفاً نام نرم افزار را ذکر کنید) (*)

لطفا پاسخ دهید.
اگر قصد مانیتورینگ محیط های صنعتی مانند سرد خانه، گلخانه، انبار یا محیط های مشابه را دارید لطفاً در خصوص شرایط محیطی مورد نیاز و مساحت فضا توضیحات کاملی ارائه دهید.

Invalid Input


  تغییر عکس
Invalid Input

توجه : ارسال موفق درخواست با نمایش یک پیام همراه است، در صورت عدم مشاهده پیام، فرم را بازنگری نمائید.Invalid Inputopportunity job