گالری تصاویر بینا

فهرست

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت کلی شبکه و دیتاسنتر در صفحه نمای کلی

 

 

 

گالری تصاویر

مشاهده فهرست مانیتور ها

 

 

گالری تصاویر

مشاهده سرور ها و تجهیزاتی که بیشترین استفاده از منابع را دارند در صفحه بالاترین ها

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت اینترفیس تجهیزات شبکه در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت منابع سرورهای شبکه در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده شرایط محیطی (دما و رطوبت) دیتا سنتر و یا اتاق سرور در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مانیتورینگ سرورهای مجازی ESX/ESXi (مشاهده وضعیت Host ها)

 

 

گالری تصاویر

مانیتورینگ ماشین های مجازی ESX/ESXi (مشاهده وضعیت VM ها)

 

 

گالری تصاویر

مشاهده لاگ های مهم سرورهای ویندوز (Windows Events)در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده لاگ تجهیزات شبکه (Syslog) در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت سرورهای پایگاه داده SQL Server در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده دسترس پذیری تجهیزات شبکه در دیاگرام

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت ارتباطات و پهنای باند در دیاگرام

 

 

گالری تصاویر

مشاهده رخداد های صورت گرفته شبکه و اعلان ها در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

امکان تعریف انواع روش های ارسال اخطار

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت دستگاه ها در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

مشاهده وضعیت اینترفیس ها در یک نگاه

 

 

گالری تصاویر

امکان تعیین شرایط اختلال متنوع بر روی هر اینترفیس

 

 

گالری تصاویر

گزارش دسترس پذیری همه مانیتور ها

 

 

گالری تصاویر

گزارش زمان پاسخ Ping

 

 

گالری تصاویر

گزارش میزان استفاده از منابع و یا پارامتر های مانیتورینگ در طی زمان

 

 

گالری تصاویر

مدیریت آسان و انعطاف پذیر

 

 

گالری تصاویر

یکپارچگی با نرم افزار Help Desk دانا