نسخه:5.4.1.2 مانیتورینگ بینا

شماره نسخه:5.4.1.2

تاریخ ارائه: 91.11.24 

شماره نسخه قبلی:5.4.1.1

فهرست امکانات جدید و تغییرات:

 • امکان اضافه شدن مانیتور بصورت گروهی در گروهبندی مانیتور ها

با استفاده از این امکان  جدید می توان مانیتورها را بصورت گروهی انتخاب و به قسمت گروهبندی انتقال داد .

 • امکان تخصیص بر اساس مانیتور و اینترفیس در گزارشات ترافبک شبکه زیر :
 1. گزارش پهنای باند دریافت
 2. گزارش پهنای باند ارسال
 3. گزارش پهنای باند ارسال و دریافت
 • امکان اضافه شدن ping Count – Acceptable Packet Lost – Max Ping Time در قسمت تنظیمات پیشرفته ایجاد مانیتور دستگاه و ویرایش مانیتور
 • رفرش خودکار دیاگرام هر 15 دقیقه یکبار
 • اعمال تغییرات در Time Out  پروتکل WMI
 • Sort شدن لیست مدل – سری در ویرایش مانیتور
 • قرارگرفتن اطلاعات کامل شاخصهای دچار اشکال در اخطارهای ارسالی
 • حذف فیلدهای مدت زمان وضعیت نرمال و اختلال در گزارش جرئیات

 

فهرست باگ های رفع شده:

 • کنترل دسترسی بر اساس گروهبندی مانیتور ها
 • مشاهده وضعیت مانیتورها Detail Info
 • رفع مشکل عدم تطبیق تعداد مانیتور ها با گزارش آن در گزارش پینگ
 • رفع مشکل عدم تطبیق نسخه قابل چاپ گزارشات پینگ و گراف دسترس پذیری با گزارش اصلی آن
 • رفع مشکل ثبت بازه زمانی کمتر از 60 ثانیه در ویرایش مانیتورهای دستگاه
 • رفع مشکل گزارش گراف پنای باند ارسال و دریافت بر اساس واحد ( Kbps-Mbps-bps ) با نسخه قابل چاپ
 • رفع مشکل رفرش شدن صفحه پینگ ها
 • رفع مشکل نمایش تکراری  ثبت دوباره یک اینترفیس پس از حذف و اضافه مجدد آن( ویرایش مانیتور ) در مانیتور در یک نگاه
 • رفع مشکل فیلترینگ بر اساس وضعیت و آدرس در پنل مشاهده وضعیت همه مانیتور ها
 • رفع مشکل مشاهده دیاگرام و فهرست پینگ ها با پروتکل HTTPS
 • رفع مشکل هنگ و گرید گراف پهنای باند ارسال و دریافت  در یک نگاه در بازه های هفتگی و بیشتر
 • رفع مشکل نسخه قابل چاپ گزارش پهنای باند دریافت و گزارش پهنای باند ارسال