ارتقاء لایسنس Active Directory برنا

 

 

نام و نام خانوادگی: (*)
لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
سمت: (*)
لطفاً سمت خود را وارد نمایید.
تلفن تماس: (*)
لطفاً شماره تلفن خود را به شکل صحیح وارد نمایید.
تعداد کارشناسان: (*)
لطفا تعداد کارشناسان خود را با عدد وارد کنید
تعداد دامین ها: (*)
Domain number field should be filled.
تعداد کاربرها: (*)
User number field should be filled.
نام سازمان / شرکت: (*)
لطفاً نام شرکت یا سازمان خود را وارد نماید.
آدرس ایمیل: (*)
لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
کد فعالسازی:  تغییر عکس
Invalid Input


در صورتیکه قصد ارتقاء نسخه نرم افزار مدیریت Active Directory برنا را دارید لطفا فرم را تکمیل نمایید تا همکاران ما در اولین فرصت اطلاعات لازم را برای شما ارسال کنند.

tel