اعلان ها (Announcements)

 

نرم افزار دانا دارای زیر سیستم ساده ای با عنوان اعلان ها (Announcements) می باشد، که به کمک آن مدیران و راهبران می توانند اخبار و اطلاعیه های واحد فناوری اطلاعات و یا پشتیبانی را به آگاهی کاربران و مشتریان برسانند.

 

اطلاع رسانی آسان به کاربران و مشتریان

در بسیاری از مواقع نیاز است برخی از روال ها و اخبار مربوط به واحد فناوری اطلاعات یا واحد پشتیبانی به اطلاع دیگران رسانده شود، با استفاده از اعلان ها در نرم افزار دانا، اطلاع رسانی تغییرات و فرآیند ها به مشتریان و کاربران آسانتر می شود و لذا دیگر نیازی به ارسال ایمیل و یا نامه به تعداد زیادی کاربر یا مشتری برای اطلاع رسانی نخواهید داشت.  برای مثال ممکن است بخواهید همه کاربران سازمان و یا گروهی از کاربران، از محدود شدن دسترسی به اینترنت در ساعات معینی از روز آگاه شوند، لذا چنانچه اعلان مربوطه را ثبت کنید، کاربران مورد نظر شما هنگام ورود به پورتال از موضوع با خبر خواهند شد.

  • Anouncement-Popup-Page
  • Anouncement-Popup-Panel
  • Anouncement-Popup

 

ویژگیهای و مزیت های زیر سیستم اعلان ها

  • نمایش اعلان های جدید در داشبورد نرم افزار، بنابراین کاربران و مشتریان هنگام ورود به پورتال، پنل اعلان ها را مشاهده خواهند کرد.
  • امکان تعیین اینکه برخی از اعلان های مهم هنگام ورود به پورتال تا یک تاریخ مشخص به صورت popup نمایش داده شوند.
  • امکان تعیین مخاطبان هر اعلان، برای مثال همه کاربران یا کارشناسان یا گروه های بخصوصی از کاربران و کارشناسان.
  • امکان تعییین تاریخ انقضاء برای اعلان ها.
  • امکان الصاق فایل و یادداشت به اعلان ها.
  • تسهیل و تسریع روال اطلاع رسانی به مشتریان و کاربران و عدم نیاز به سایر روش های اطلاع رسانی.