مستندات نرم افزار دانا

 

 • عنوان سند توضیحات مشاهده / دانلود
  نسخه 4.6.1.1 آخرین نسخه ارائه شده در تاریخ 95.5.7
  مشاهده
  نسخه 4.5.1.1 ارائه شده در تاریخ 94.12.22 مشاهده
  نسخه 4.3.1.1 ارائه شده در تاریخ 94.10.9 مشاهده
  نسخه: 4.2.3.1 ارائه شده در تاریخ 94.06.30 مشاهده
  نسخه: 4.2.2.1 ارائه شده در تاریخ 94.05.17 مشاهده
  نسخه: 4.1.1.1 ارائه شده در تاریخ 94.02.20 مشاهده
   نسخه: 3.1.1.1  ارائه شده در تاریخ 93.09.03 مشاهده
  نسخه: 2.1.2.1 ارائه شده در تاریخ 93.07.05 مشاهده
  نسخه: 2.1.1.1 ارائه شده در تاریخ 93.05.22 مشاهده
  نسخه: 1.6.4.1 ارائه شده در تاریخ 93.02.31 مشاهده
  نسخه: 1.6.3.1 ارائه شده در تاریخ 93.02.02 مشاهده
  نسخه: 1.6.2.3 ارائه شده در تاریخ 92.12.03 مشاهده
 • عنوان سند توضیحات مشاهده / دانلود
  کاتالوگ نرم افزار دانا کاتالوگ نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا (DANA ITSM Software) PDF
  معرفی نرم افزار دانا در این سند نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دانا (ITSM System) معرفی میگردد. PDF
  پیش نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری دانا معرفی پیش نیاز های نصب دانا PDF
 • عنوان سند توضیحات مشاهده / دانلود
  راهنمای راه اندازی دانا در این سند، نحوه ی نصب، راه اندازی اولیه و کار با نرم افزار دانا به صورت مختصر آموزش داده می شود. PDF
  مقالات آموزشی آموزش های تکمیلی و آموزشی نرم افزار دانا Online