گالری تصاویر دانا

شرکت دانا پردا

  
  
  

نرم افزار help desk دانانرم افزار help desk دانـا یک راهکار جامع برای مدیریت و اتوماسیون فرآیندها و امور جاری واحد فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد. این سیستم مبتنی بر استاندارد ITIL بوده و امکانات مورد نیاز مدیران و کارشناسان IT را جهت ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش بهره وری فراهم می سازد. دانا دارای زیر سیستم های متعددی مانند زیر سیستم Help Desk و پایگاه دانش (Knowledge Base) برای پوشش نیاز های ضروری واحد فناوری اطلاعات است.

در خواست قیمتگالری تصاویر دانا

گالری تصاویر

اعلان در دانا

 • Announcement
 • اعلان ها در دانا
 • اعلان ها در دانا

گالری تصاویر

قواعد گردش کار در دانا

 • Business-Rules
 • قواعد گردش کار در دانا

گالری تصاویر

یکپارچگی در دانا

 • Integration1

گالری تصاویر

پایگاه دانش دانا

 • Knowledge-Base
 • پایگاه دانش در دانا
 • پایگاه دانش در دانا
 • پایگاه دانش در دانا

گالری تصاویر

داشبورد دانا

 • dashboard
 • داشبورد در دانا
 • داشبورد در دانا
 • داشبورد در دانا

گالری تصاویر

پنل دانا

 • panel
 • پنل در دانا
 • پنل در دانا
 • پنل در دانا

گالری تصاویر

خدمات دانا

 • servic
 • خدمات در دانا
 • خدمات در دانا
 • خدمات در دانا

گالری تصاویر

پورتال کاربران دانا

 • userportal1
 • پورتال کاربران در دانا
opportunity job