آگاه سازی خودکار (Notifications)

 

بدون شک، یکی از فعالیت های اصلی در امور رسیدگی به درخواست ها، اطلاع رسانی ثبت و تغییر وضعیت درخواست ها به کاربران و کارشناسان می باشد. نرم افزار Help Desk دانا دارای امکانات ویژه ای جهت ارسال پیغام های آگاه سازی (Notification Messages) می باشد که موجب می شود همه افراد مربوطه به صورت خودکار و بلادرنگ در جریان ثبت و تغییر وضعیت درخواست ها قرار گیرند.

  • Notification

 

امکان شرایط و روش ارسال پیغام ها

نرم افزار دانا از روش های مختلفی برای ارسال پیغام پشتیبانی می کند، مانند ارسال ایمیل، ارسال پیامک (SMS) و نیز ارسال پیغام بر روی دسکتاپ کامپیوتر ها به صورت Popup، لذا کاربران و کارشناسان می توانند به شکل دلخواه از وضعیت درخواست ها آگاهی یابند.شما همچنین می توانید تعیین کنید که پیغام های آگاه سازی تحت چه شرایطی ارسال شوند، برای مثال:

 

  • آگاه سازی کاربر وقتی درخواست او در سیستم ثبت می شود

وقتی درخواست کاربر در نرم افزار Help Desk دانا ثبت می شود صرف نظر از روش ثبت (پورتال، ایمیل)، مکانیسم آگاه سازی می تواند به صورت خودکار با ارسال پیغام به کاربر، او را از ثبت درخواست و شماره درخواست مربوطه مطلع سازد.

 

  • آگاه سازی کارشناس وقتی درخواست جدیدی به او تخصیص داده می شود

اگر درخواست جدیدی به یک کارشناس تخصیص داده شود، دانا می تواند به صورت بلادرنگ با ارسال پیغام به کارشناس او را از موضوع با خبر سازد.

 

  • آگاه سازی کاربر وقتی درخواست او انجام می شود

وقتی وضعیت درخواست کاربر "انجام شده" می شود، دانا با ارسال پیغامی موضوع را به کاربر اطلاع رسانی می کند.