سمینار بزرگ ITIL

طرح سناریوهای کاربردی و مطرح در حوزه ITILسوم بهمن

مفاهیم کلیدی، تعاریف و اهداف ITILهتل انقلاب

توضیحات تکمیلی و لینک ثبت نام

 

منابع و مستندات دانا

تماس با ما
49258000
Support@danapardaz.net

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 17:00

ثبت و پیگیری درخواست ها

با ورود به پورتال پشتیبانی درخواست های خود را ثبت و پیگیری نمایید.

ورود به پورتال پشتیبانی