مدیریت انبار

 

زیر سیستم مدیریت انبار دانا، منطبق با نیاز واحد فناوری اطلاعات سازمان ها و کاملا یکپارچه با زیر سیستم Help Desk دانا طراحی شده است. این زیر سیستم امکان مدیریت و مصرف کالا و قطعات را بر روی درخواست های ثبت شده فراهم می سازد. این زیر سیستم به شما کمک می کند تا:

1: کالا ها، قطعات و مواد مصرفی مربوط به واحد فناوری اطلاعات را طبقه بندی و موجودی آنها را کنترل کنید.
2: اگر برای انجام درخواست نیاز به مصرف قطعه و یا ارائه کالا دارید، سفارش آن قطعه یا کالا را به مسئول انبار ارسال کنید.
3: به آسانی فهرستی از درخواست هایی که منتظر کالا و یا قطعه هستند را مشاهده کنید.
4: با تامین به موقع کالا و قطعات مورد نیاز سرعت رسیدگی به درخواست ها را افزایش دهید.

 

نرم افزار دانا

 

مشاهده وضعیت کالاها با نمای 360 درجه

دانا تصویری واضح از همه اطلاعات مربوط به کالا ها و قطعات در اختیار شما قرار می دهد، برای مثال:

1: نمودار موجودی کالا بر اساس انبار.
2: نمودار میزان مصرف کالا بر روی درخواست ها طی زمان.
3: فهرست گردش کالا.
4: فهرست درخواست ها و رویداد هایی که کالا برای آنها مصرف شده است.

 

نرم افزار دانا

 

امکانات و ویژگی ها:

1: طبقه بندی کالاها در سطوح نا محدود.
2: مدیریت انبار ها و قفسه ها.
3: امکان تعیین نقطه سفارش برای هر کالا.
4: ارتباط مستقیم زیر سیستم انبار با زیر سیستم Help Desk.
5: امکان مشاهده درخواست هایی که منتظر کالا و یا قطعه هستند.
6: صدور انواع تراکنش های ورود کالا، خروج کالا و انتقال کالا بین انبارها.
7: ارائه نمای 360 درجه از موجودی و الگوی مصرف هر قطعه.
8: امکان مدیریت قیمت کالاها و صدور فاکتور.
9: جستجوی سریع کالاها و قطعات و دسترسی آسان به اطلاعات مربوطه.
10: جستجوی هوشمند سفارشات و تخصیص کالا از انبار.