یادداشتها دربینا چه کمکی می کنند؟

یادداشتها در بینا چه کمکی می کنند؟

شما به عنوان مدیر سیستم نرم افزار بینا بررسی و مانیتورینگ هر گروه از مانیتورها را ممکن است به شخص خاصی اختصاص داده باشید. یکی از نیازهای اساسی هر مدیری در سازمان مشاهده پیگیری های کاربران و عملیاتی می باشد که هر کاربر برای رفع مشکلات مانیتورها انجام داده است. هم چنین ممکن است یکی از مانیتورها دچار مشکل شده و شما را ه حلی برای رفع آن یافته اید, آیا تابه حال این نیاز را حس کرده اید که ای کاش پایگاه دانشی داشتید و می توانستید راه حل های خود را در آن ذخیره نمائید تا در صورت مواجه با مشکل مشابه سریعتر مشکل را برطرف نمائید.

تیم تولید نرم افزار بینا قسمتی را تحت عنوان یادداشت ها در نرم افزار طراحی کرده اند تا شما اقدامات مرتبط با هر مانیتور را در آن جا یادداشت کنید. از یادداشت ها گزارش بگیرید. برای خود با توجه به موضوعات مختلف گزارش بگیرید و در واقع در نرم افزار مانیتورینگ خود قسمتی برای ثبت پیگیری ها داشته باشید . 

یکی از ویژگی های این صفحه  الصاق هر گونه فایلی به یادداشت ها می باشد و شما می توانید به یادداشت های خود هرگونه فایلی الصاق نمائید . 

ayande.jpgdarya-navardi.jpgeghtesad-novin.jpgfolad-khozestan.jpggoldiran.jpggorgan.jpgirna.jpgmarkazi.jpgmaskan.jpgnosazi.jpgpasargad.jpgpetroshimi.jpgrefah.jpgrightel.jpgsarmayeh.jpgsepah.jpgshoraye-ali.jpgtejarat.jpg
opportunity job