ویدئوی آموزشی نحوه اتوماسیون درخواست ها

شرکت دانا پردا

  
  
  

سایر ویدئوهاویدئوی اتوماسیون درخواست ها

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

نحوه اتوماسیون درخواست ها به کمک ماژول گردش کار
نوع ویدئو : آموزشی
مدت ویدئو :5 دقیقه
خواندن 1275 دفعه
opportunity job