ویدئوی اتوماسیون درخواست ها

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

نحوه اتوماسیون درخواست ها به کمک ماژول گردش کار
نوع ویدئو : آموزشی
مدت ویدئو :5 دقیقه
خواندن 1313 دفعه