هاب حسگر دما و رطوبت مدل Acc-TMPHUM-Hub

هاب حسگر دما و رطوبت مدل Acc-TMPHUM-Hub

هاب حسگر دما و رطوبت مدل Acc-TMPHUM-Hub در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که تعداد حسگرهای دما و طوبت ، دما بیشتر از 4 عدد و یا طول مسیری که حسگر های دما و رطوبت ، دما نصب می شوند بیشتر از 14 متر باشد . این هاب به پورت Bus دستگاه های ITHSPro ، ITHSPro-W وصل و نهایتا حسگر دما و رطوبت به این هاب وصل می شود .

Acc-TMPHUM-Hub
Acc-TMPHUM-Hub
Acc-TMPHUM-Hub
Acc-TMPHUM-Hub
 
طول کابل متغیر تا 200 متر
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Bus RS-485
مدت گارانتی یک سال
مشخصات فنی
 
طول کابل متغیر تا 200 متر
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Bus RS-485
مدت گارانتی یک سال
فهرست