مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem

مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem

مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem جهت ارسال پیامک و تماس مورد استفاده قرار می گیرد. این مودم به صورت مستقیم به پورت  ITHSPro ، ITHSPro-W BUS وصل می شود. با توجه به اینکه این مودم به صورت مستقل عمل می کند در مواقعی که نرم افزار مانیتورینگی استفاده نمی شود این مودم پیشنهاد می شود .

مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem
مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem
مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem
مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem
مودم جی اس ام دستگاه مرکزی مدل GSM-ITHSModem
ویرایش
طول کابل متغیر تا 200 متر
نوع سیم کارت Micro
امکان ارسال پیامک دارد
امکان تماس دارد
واسط کاربری ندارد ، از طریق واسط کاربری دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro تنظیمات انجام می شود .
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Bus RS-485
منبع تغذیه 5V 2A Adapter
مشخصات فنی
ویرایش
طول کابل متغیر تا 200 متر
نوع سیم کارت Micro
امکان ارسال پیامک دارد
امکان تماس دارد
واسط کاربری ندارد ، از طریق واسط کاربری دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro تنظیمات انجام می شود .
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Bus RS-485
منبع تغذیه 5V 2A Adapter
فهرست