حسگر درب مدل Probe-DoorMag

حسگر درب مدل Probe-DoorMag برای تشخیص باز یا بسته بودن درب مورد استفاده قرار می گیرد. این حسگر به صورت مغناطیسی است و به آسانی به درب متصل می شود و از طریق لاین های ورودی Dry Contact به دستگاه مرکزی مانیتورینگ متصل می گردد.

حسگر درب مدل Probe-DoorMag
حسگر درب مدل Probe-DoorMag
حسگر درب مدل Probe-DoorMag
ویرایش
نوع حسگر غیر مقداری
شاخص باز یا بسته بودن درب
طول کابل متغیر تا 15 متر
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Digital Input (Dry Contact)
مدت گارانتی 6 ماه
مشخصات فنی
ویرایش
نوع حسگر غیر مقداری
شاخص باز یا بسته بودن درب
طول کابل متغیر تا 15 متر
نوع کابل Cable 22-18 AWG (0.034 mm-0.075mm Core Wire)
قابل اتصال به دستگاه ها دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro
دستگاه مرکزی مانیتورینگ مدل ITHSPro-W
نوع اتصال Digital Input (Dry Contact)
مدت گارانتی 6 ماه
فهرست