ویدیوهای نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا

در این ویدئو نحوه ترسیم دیاگرام اختصاصی در نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا آموزش داده می‌شود.

چگونه یک دیاگرام شکیل بسازیم
نوع ویدئو : آموزشی
مدت ویدئو :11 دقیقه

در این ویدئو به معرفی امکانات نرم افزار بینا جهت مانیتورینگ تجهیزات شبکه مانند سوئیچ و روترها پرداخته شده است.مانیتورینگ تجهیزات

شبکه
نوع ویدئو :معرفی محصول
مدت ویدئو :6 دقیقه

در این ویدئو با امکانات مدیریت و مانیتورینگ Syslog در بینا آشنا می‌شوید.

آشنایی با Syslog
نوع ویدئو : آموزشی
مدت ویدئو :4 دقیقه

در این ویدیو به معرفی وظایف سیستم مانیتورینگ بینا می پردازیم.

معرفی اجمالی بینا
نوع ویدئو :معرفی محصول
مدت ویدئو :3 دقیقه

در این ویدئو شاهد معرفی بینا در برنامه بروز شبکه سوم سیما خواهید بود.

ویدئوی معرفی بینا در برنامه بروز شبکه سوم سیما
نوع ویدئو : معرفی محصول
مدت ویدئو :3 دقیقه

فهرست