مانیتورینگ تجهیزات شبکه

در این ویدیو قصد داریم مانیتورینگ تجهیزات شبکه نرم افزار بینا را معرفی کنیم. تجهیزات شبکه مثل سوییچ‌ها و روترها را میشود با عنوان ستون فقرات یک شبکه تشبیه کرد. وجود هرگونه اختلال و از کار افتادن این تجهیزات سریعا تاثیر گذار است بر روی عملکرد سایر اجزای شبکه و فعالیت های شبکه را مختلل می‌کند. بنابراین برخورداری از سیستم‌های مانیتورینگ پیشرفته برای حصول اطمینال از صحت عمکرد این تجهیزات از اهمیت بسیار بالایی برای کارشناسان شبکه برخوردار است.

فهرست