سازمان جهاد کشاورزی

چرا نرم افزار دانا رو انتخاب کردید؟

تمام نیازهای ما طوری شده بود که از دسترس ما خارج شده بود و ما مجبور بودیم برای رفع نیازهای سازمان به تلفن‌ها جواب بدیم. یکی از خوبی های نرم افزار های هلپ دسک این بود که این ارتباط رو میتونست مدیریت کنه و نیاز رو قبل از اینکه به صورت حضوری برطرف بشه اول قابلیت این رو داشته باشه پایش بشه که این نیاز برای چی مطرح شده . ما احساس کردیم به یک نرم افزار نیاز داریم و چند نرم افزار رو بررسی و تست کردیم. یکی از نرم افزارهای خوبی که ما با اون برخورد داشتیم نرم افزار دانا بود نرم افزار دانا user friendly هست و کاربرهای های ما میتونستن به راحتی ارتباط برقرار کنن با نرم افزار

فهرست