سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضاییه هست و شرح وظایف اصلی سازمان ما پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی هست یعنی علاوه بر اینکه مراجعین حقیقی به ما مراجعه میکنن در اصل اصالت سازمان پاسخ به استعلامتی هست که از سمت مراجع قضایی و انتظامی به ما ارجاع داده میشه

چرا نرم افزار دانا رو انتخاب کردید؟

با توجه به بحث دولت الکترونیک و درخواست های زیادی که به سمت واحد IT می‌شد به این نتیجه رسیدیم که سازمان الان به این بلوغ فکری در خصوص IT رسیده که نرم افزار جامعی رو داشته باشه که درخواست ها رو به صورت متمرکز جمع کنه و از این درخواست ها گزارش گیری کنه هم به جهت تسهیل امور و هم اینکه چه درخواست هایی به سمت ما میاد که از اونها بخواهیم برای بهبود و پیشرفت واحد IT استفاده کنیم. طبق بررسی هایی که از نرم افزارهای موجود در بازار انجام دادیم ما دانا رو انتخاب کردیم.امنیت بالا، رضایت مشتریان، گزارش گیری سریع و راحتی کار با نرم افزار دلایلی بودند که ما این نرم افزار رو انتخاب کردیم

فهرست