صندوق رفاه دانشجویان

چرا نرم افزار دانا رو انتخاب کردید؟

ما نیاز داشتیم که یک سامانه‌ای رو داشته باشیم که هم بتونیم درخواست‌هایی که به سمت واحد خودمون میاد رو به خوبی و به صورت آنلاین و سریع بتونیم پشتیبلانی کنیم و هم بتونیم گزارشی از میزان این درخواست‌ها و درخواست‌هایی که انجام شده و نحوه عملکرد واحد فناوری اطلاعات به مدیران خودمون داشته باشیم. با توجه به تحقیقاتی که از مشتریان شرکت دانا پرداز انجام دادیم میزان رضایتی که مشتریان داناپرداز داشتند میزان بالایی بود و این حس اعتماد رو برای ما به وجود آورد که ما به صورت یه دوره تستی استفاده کنیم از نرم افزار شرکت دانا پرداز و پس از طی این دوره کاملا متوجه شدیم که جوابگوی نیازهای سازمان ما هستش و به همکاری خودمون ادامه دادیم.

فهرست