ویژگی های یک کارشناس فروش موفق چیست؟

در این ویدیو ۳ ویژگی کارشناسان فروش موفق را با شما در میان میگذاریم.

۱ـ کارشناسان برتر فروش، بلند پرواز هستند.
۲ـ کارشناسان برتر فروش از شنیدن کلمه “نه” هراسی ندارند.
۳ـ کارشناسان برتر فروش، به شغلشان متعهد هستند.

فهرست