مقایسه نسخه های نرم افزار مدیریت Active Directory برنا

مقایسه نسخه های نرم افزار مدیریت Active Directory برنا

نرم افزار برنا در قالب دو نسخه موجود است، استاندارد و اینترپرایس. همچنین سه موضوع، تعداد دامین ها، تعداد کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و تعداد کاربران دامین نیز در تعیین قیمت نرم افزار نقش دارند.

امکاناتنسخه استانداردنسخه اینترپرایس
گزارش گیری از AD
مدیریت کاربران
مدیریت کامپیوترها
مدیریت گروه ها
جستجوی سریع AD
مدیریت واحدهای سازمانی
بازنشانی خود یاور رمز عبور
عملیات خودکار AD (اتوماسیون)-
درخواست تغییرات در AD (گردش کار)-
تفویض اختیار بر اساس دامین و واحد سازمانی-

فهرست