الگوهای برنا به شما اجازه می‌دهد تا مواردی که در هنگام ساخت یک کاربر قابل مقداردهی هست را به صورت بسیار انعطاف پدیر مشخص کنید و میزان دسترسی کاشناسان به این الگوها را نیز بر اساس سیاست سازمان تعیین کنید.

ویدئوی الگوها در نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
نوع ویدئو : معرفی محصول
مدت ویدئو: 5:41 دقیقه

در این ویدئو خواهید دید که چگونه به کمک نرم‌افزار برنا می‌توانید تنها با چند کلیک گزارشات جامعی که تنها با اسکریپت‌نویسی امکان‌پذیر است را ایجاد و بر روی آبجکت‌های آن به صورت گروهی اعمال تغییرات دهید.

ویدئوی معرفی گزارشات نرم افزار مدیریت اکتیودایرکتوری برنا
نوع ویدئو : معرفی محصول
مدت ویدئو: 6:21 دقیقه

برنا، نرم‌افزاری تحت وب است برای انجام امور مدیریت AD مانند گزارش‌گیری، تفویض اختیار، مدیریت کاربران و کامپیوترها، ساخت فرم‌های ویژه برای ساخت کاربران (الگوها)، اتوماسیتون، تعریف فرایند گردش کار و …

ویدئوی معرفی نرم افزار اکتیو دایرکتوری برنا
نوع ویدئو : معرفی محصول
مدت ویدئو: 7:23 دقیقه

در این ویدئو نشان خواهیم داد که چگونه نرم‌افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا می‌تواند مدیریت مجوزها و تفویض اختیار امور اکتیو دایرکتوری را تسهیل کند.

ویدئوی تفویض اختیار در نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
نوع ویدئو : معرفی محصول
مدت ویدئو: 4:29 دقیقه

فهرست