امنیت

روی پیشرفت کسب و کارتان تمرکز کنید. امنیت اطلاعاتتان را به ما بسپارید

ذخیره امن اطلاعات
از امنیت داده هایتان مطمئن باشید

دانا چت دارای راهکارهای به روز مقابله با هک اطلاعات است.

به وبسایت خود یک ماژول چت امن اضافه کنید

امکان بلاک کردن
چت های اسپم را بلاک کنید

با استفاده از دانا چت کارشناسان به راحتی می توانند چت های مزاحم را بلاک کنند.

امکان SSO
با استفاده از امکان SSO لاگین کنید

با امکان SSO کار را برای کارشناسانتان آسان‌تر کنید و اجازه دهید تنها از یک نقطه لاگین کنند

امکانات دانا چت

فهرست