مدیریت تیم

با دانا چت تیم خود را کارآمد تر کنید

مدیریت تیم

اکانت کارشناس

همه برای کمک حاضر هستند

هر تعدادی که می خواهید اکانت کارشناس بسازید

گروه های چت

فعالیت های تیمی موفق داشته باشید

می‌توانید کارشناسانتان را بر اساس نوع فعالیت به گروه های مختلف تقسیم کنید.

گروه های چت
امکان نظارت بر چت

امکان نظارت بر چت

همکارانتان را راهنمایی کنید

از امکان سوپرویژن برای نظارت روی فعالیت های کارشناسان و راهنمایی کردن آنها در صورت لزوم استفاده کنید.

ایجاد نقش

برای افراد نقش های متناسب تعریف کنید.

در دانا چت می توانید به افراد متناسب با فعالیتشان نقش مدیر یا کارشناس را بدهید.

محدو کردن چت های همزمان

محدود کردن چت های همزمان

برای تعداد چت های کارشناسان محدودیت تعریف کنید.

برای هر کارشناس یک ماکزیمم تعداد چت همزمان در نظر بگیرید تا بتوانید کیفیت ارائه سرویس را در حد خوبی حفظ کنید.

همکاری با سایر کارشناسان

کارشناسان می توانند در حل مشکلات کاربران به یکدیگر کمک کنند

کارشناسان می توانند با استفاده از @ به طوری که ویزیتورها متوجه نشوند، از یکدیگر کمک بگیرند.

محدو کردن چت های همزمان

توزیع خودکار چت ها

چت ها را به صورت خودکار بین کارشناسان تقسیم کنید.

با استفاده از دانا چت به سه صورت در صف، بر اساس تعداد چت و گردشی چت ها را بین کارشناسان توزیع کنید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
اسکرول به بالا