واژه نامه اصطلاحات CRM

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

الف

واژه نامه حروف الف

آخرین تماس | Last Touch

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

اتوماسیون بازاریابی | Marketing Automation

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

اتوماسیون پشتیبانی و خدمات مشتریان | Customer Service and Support Automation

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ادغام | Integration

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ارجاع به بالا | Escalation

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ارزیابی سرنخ | Lead Qualification

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

امنیت سطح فیلد | Field-level Security

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

اولین تماس | First Touch

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ای. پی. آی | API

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ایجاد تقاضا | Demand Generation

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

ب

واژه نامه حروف ب

بنت | B.A.N.T

با انجام تنظیمات ساده ای در نرم افزار، می توانید از قابلیت های پیام کوتاه در مدیریت امور درخواست ها استفاده کنید، برای مثال دانا طبق تنظیمات آگاه سازی خودکار می تواند با ارسال SMS به کاربران و کارشناسان، ایشان را در جریان ثبت و مراحل انجام درخواست ها قرار دهد. همچنین کارشناسان می توانند از طریق فرم درخواست موضوعات مورد نیاز را به اطلاع سایرین برسانند.

پ

واژه نامه حروف پ

پایگاه دانش | Knowledge Base

پایگاه دانش یک مخزن دیجیتالی است که در آن یک شرکت تمام اسناد پشتیبانی خود را ذخیره می کند و در دسترس کارکنان و مشتریان احتمالی قرار می دهد. از طریق مدیریت پایگاه دانش، یک شرکت می تواند اقدامات پشتیبانی مشتری را با افزایش خدمات خود یاوری بهبود دهد، که به نوبه خود باعث کاهش هزینه های پشتیبانی و افزایش طول عمر مشتری می شود

پورتال خود یاوری | Self Service Portal

یک پورتال خود یاوری یک پلت فرم دیجیتال (معمولا در وب سایت شرکت) است که شامل منابع (مانند پایگاه های دانش)، روال ها و ابزارهایی برای مشتریان به منظور دسترسی و استفاده از آنها برای حل برخی از مسائل مربوط به محصولات شرکت است. در صورتی که یک پورتال خود یاوری به طور موثر مدیریت شود، تجربه مشتری را بهبود بخشیده و هزینه های عملیاتی را کاهش خواهد داد.

پیش بینی | Forecast

روند پیش بینی یا ارزیابی فروش آینده و تنظیم اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از داده های گذشته فروش

ت

واژه نامه حروف ت

تجربه مشتری | Customer Experience

تجربه مشتری توصیف ادراک مشتری در حال تعامل با یک شرکت، کارکنان آن، نام تجاری یا دارایی های آن است. این تعامل می تواند شامل تعامل با کارمندان شرکت یا عناصر برند (وب سایت شرکت، کانال های رسانه های اجتماعی، مقالات سفید و غیره) باشد.

تخفیف ثابت | Flat Discount

تخفیفی که برای تمام مشتریان یا مشتریان احتمالی در نظر گرفته می شود.

تنظیمات حساب | Account Settings

ترکیبی از تنظیمات شخصی، ایمیل و شرکت سازمانی که مشتری احتمالی است.

تنظیمات شخصی | Personal Settings

گزینه های تنظیمات و سفارشی سازی که به کاربران کمک می کنند تجربه CRM خود را با توجه به ترجیحات خود شخصی سازی کنند،. کاربران می توانند زبان، منطقه زمانی، قالب تاریخ و غیره را انتخاب کنند

تولید سرنخ | Lead Generation

تولید سرنخ اشاره به فعالیت ها و فرآیندهای انجام شده برای پیدا کردن مشتریان بالقوه و اطلاعات تماس آنها (نام ها، ایمیل ها، آدرس ها، بینش شرکت و غیره) به منظور برنامه ریزی آینده و معرفی محصولات یا خدمات شرکت توسط یک کارشناس فروش دارد

چ

واژه نامه حروف چ

چمپ | C.H.A.M.P

CHAMP یک رویکرد به روز شده و مدرن تر برای ارزیابی مشتریان احتمالی است. این رویکرد روی 4 معیار چالش، اقتدار، سرمایه و اولویت تمرکز می کند و در مقایسه با رویکرد BANT چالش های پر اهمیت تر مراحل آغازین رودررویی با مشتریان احتمالی را در نظر می گیرد.

ح

واژه نامه حروف ح

حساب | Account

یک شرکت یا کسب و کار که سازمان شما با آنها مراودات تجاری دارد.

خ

واژه نامه حروف خ

خودکارسازی گردش کار | Workflow Automation

انتصاب اتوماتیک وظایف و به روز رسانی فیلد‌ها برای کاربران، بر اساس معیارهای تعریف شده در قوانین گردش کار.

خود یاوری مشتری | Customer Self Service

خدمات خودیاوری مشتری شامل ابزار ارائه شده توسط یک کسب و کار (اغلب از طریق وب سایت خود و یا یک پورتال خارجی است که مبتنی بر ابر و همیشه در دسترس است) می باشد که به مشتریان اجازه می دهد مسائل مختلف را در زمان و مکانی که ترجیح می دهند حل کنند. به عنوان مثال امکاناتی مانند مدیریت پروفایل و حساب، پردازش صورتحساب، درخواست اطلاعات، دسترسی به جوامع مشابه، پشتیبانی تیکت و پایگاه های اطلاعاتی برای کمک به حل مسائل مربوط به محصول یا پاسخ به سوالات.

د

واژه نامه حروف د

داشبورد | Dashboard

نمایش تصویری از گزارش های سفارشی شما، که به شما یک تصویر لحظه ای در زمان واقعی از معیارهای کلیدی سازمان ارائه می دهد.

ر

واژه نامه حروف ر

رکورد | Record

یک رکورد مجموعه کاملی از اطلاعات مربوط به یک مشتری را فراهم می کند. سرنخ ها، کانتکت ها، حساب ها و فرصت های فروش انواع مختلفی از رکورد هستند.

روند تایید | Approval Process

روند تایید به شما اجازه می دهد معیارهای خاصی را مشخص کنید که بر اساس آن پرونده ها به طور خودکار برای تایید مدیریت در نرم افزار CRM ارسال می شوند.

س

واژه نامه حروف س

سرعت فروش | Sales Velocity

سرعت فروش نشان می دهد که فرصت های فروش با چه سرعتی در مراحل فروش تعیین شده توسط یک سازمان حرکت می کنند. به طور معمول، سرعت فروش بالا به معنی این است که فرصت های فروش به سرعت در حال حرکت از طریق پایپ لاین به مرحله بسته شدن قرار داد هستند. برعکس، فرصت های فروشی که مدت زیادی در مراحل اولیه یا در میانه باقی می مانند نشان دهنده سرعت پایین فرایند فروش هستند. نرم افزار CRM می تواند با ایجاد گزارش ها و داشبوردهای بصری کمک کند کاربر بتواند در یک نگاه پایپ لاین فروش را مشاهده و بررسی کند. این بررسی ها می توانند نشان دهند که آیا تیم فروش در مسیر درست قرار دارد یا خیر و همچنین در شناسایی مسائل امنیتی و مسائل دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

سرعت قیف فروش | Funnel Velocity

سرعت قیف فروش را مشخص می کند و اینکه کانتکت ها و سرنخ های فروش با چه سرعتی از یک مرحله از قیف به مرحله بعدی منتقل می شوند.

سرنخ | Lead

مشتریان احتمالی که علاقه مند به محصول یا شرکت شما شده اند.

سرنخ آماده خرید | Sales-Ready Lead

سرنخ آماده خرید دو ویژگی خاص دارد. این سرنخ هم به دنبال محصولی برای بر طرف کردن نیازها و حل مشکلات است و هم یک تصمیم گیرنده در داخل شرکت مشغول بررسی روند خرید و نهایی کردن معامله است.

سرنخ ارزیابی شده بازاریابی | Marketing-Qualified Lead

سرنخ های ارزیابی شده توسط بازاریابی، سرنخ هایی هستند که ارزش پیگیری توسط تیم فروش را دارند. این سرنخ ها به خرید محصول یا استفاده از خدمات علاقه نشان داده اند و برای حرکت به مرحله بعد در قیف فروش، صلاحیت لازم را دارند.

سرنخ ارزیابی شده فروش | Sales-Qualified Lead

سرنخ ارزیابی شده فروش، یک مشتری بالقوه است که توسط بخش فروش به عنوان یک کانتکت با ارزش برای پیگیری تایید شده است. یک SQL قصد خرید دارد و معیارهای صلاحیت مورد نظر شرکت را برای پیشرفت در قیف فروش کسب کرده است.

سرنخ بی ارزش | Junk Lead

سرنخ بی ارزش کانتکتی است که ممکن است علاقه مند به خرید کالا یا خدمات شرکت شده باشد، اما مشخص شده است که واجد شرایط نیست به عنوان مثال در موقعیت تصمیم گیری در شرکت خود قرار ندارد و یا در منطقه جغرافیایی هدف نیست یا دیگر به دنبال سرمایه گذاری در شرکت شما نیست.

سرنخ پذیرفته شده بازاریابی | Marketing-Accepted Lead

سرنخ پذیرفته شده برای بازاریابی یک مشتری احتمالی است که بر اساس معیارهای دموگرافیک و جغرافیایی (به عنوان مثال اندازه شرکت، منطقه، صنعت و غیره) به عنوان یک مشتری مناسب شناخته شده است که هم به محصولات شرکت علاقه مند است و هم در موقعیت خرید قرار دارد.

سرنخ پذیرفته شده فروش | Sales-Accepted Lead

سرنخ پذیرفته شده فروش یک سرنخ ارزیابی شده بازاریابی است که برای ارزیابی بیشتر به واحد فروش منتقل شده است

سرنخ تبدیل شده | Converted Lead

سرنخ تبدیل شده، سرنخی است که وضعیت آن تغییر کرده است. به این معنی که برای یک سرنخ، یک حساب یا کانتکت ایجاد شده یا سرنخ به مشتری احتمالی تبدیل شده است. تبدیل سرنخ معمولا پس از ارزیابی آن توسط تیم فروش و ثابت شدن ارزش پیگیری اتفاق می افتد، با این حال بسته به فرآیندها و دستورالعمل های داخلی سازمان، قوانین و جدول زمانی برای تبدیل یک سرنخ ممکن است متفاوت باشد.

سرنخ فروش گرم | Hot Lead

“سرنخ فروش گرم” یک اصطلاح است که معمولا به یک کانتکت اشاره می کند که نشان می دهد قصد قوی برای خرید دارد. یک کارشناس فروش ممکن است پس از یک جلسه اولیه قوی یک سرنخ فروش را به عنوان “گرم” دسته بندی کند؛ یا یک سیستم هدایت اتوماتیک ممکن است وقتی که یک مشتری احتمالی اقداماتی که معمولا به خرید می انجامند را انجام می دهد، مانند درخواست یک نسخه رایگان یا دیدار با کارشناس فروش؛ او را به عنوان سرنخ “گرم” تلقی کند.

سرنخ های بازیافتی | Remarket Lead

سرنخ های بازیافتی سرنخ هایی هستند که از طریق فعالیت های فروش و بازاریابی برونگرا ایجاد شده اند، اما هنوز به عنوان یک مشتری احتمالی واجد شرایط نیستند. از آنجایی که آنها هنوز آماده فروش نیستند، برای ادامه پرورش به بازاریابی منتقل خواهند شد

سرنخ های خام | Raw Leads

سرنخ خام یک کانتکت ارزیابی نشده است که از طریق فعالیت های بازاریابی مانند درخواست خرید یک دارایی، تعامل در رسانه های اجتماعی، مشارکت در وبینار و یا حضور شخصی در رویدادهای شرکت ایجاد شده است. سرنخ خام شخصی است که از شرکت اطلاعات در خواست کرده، اما تا به حال توسط یک کارشناس فروش ارزیابی نشده است.

سفارشی سازی | Customization

روند اصلاح و یا تغییر زمینه ها با توجه به نیازهای منحصر به فرد یک کسب و کار

سفر مشتری | Customer Journey

سفر مشتری تمام چرخه عمر مشتری را از اولین نشانه‌های تمایل به خرید و در طول دوره ارزیابی و خرید تا پس از فروش و خرید مجدد احتمالی شامل می شود

سی. آر. ام | CRM

روش ها، استراتژی ها و فن آوری های نرم افزاری که شرکت ها برای تجزیه و تحلیل و بهبود روابط مشتریان و همچنین رشد فروش استفاده می کنند

غ

واژه نامه حروف غ

غنی سازی داده ها | Data Enrichment

غنی سازی داده ها به فرآیند افزایش سوابق CRM با داده های اضافی مانند تاریخ ادغام و خرید شرکت، تاریخچه کاری کانتکت، مخاطبین یا ارتباطات تجاری کانتکت و دایره اجتماعی او اشاره دارد. هدف از غنی سازی داده ها این است که کارشناس فروش با حداقل تلاش دستی درک عمیق تر و اطلاعات بیشتری در رابطه با کانتکت ها به دست بیاورد.

ف

واژه نامه حروف ف

فرایند تبدیل سرنخ | Lead Conversion Process

فرآیند تبدیل سرنخ مراحل تبدیل شدن سرنخ ها را توصیف می کند. فرایندی که در آن یک کارشناس فروش در سیستم CRM برای یک سرنخ، کانتکت، حساب و مرحله مشتری احتمالی می سازد.

فرصت فروش | Deal

مهمترین رکورد در هر سیستم CRM. فرصت های فروش برای سازمان شما درآمد زایی می کنند.

فروش بسته شده | Closed Sale

یک فروش بسته شده، سرنخی است که به مشتری تبدیل شده است

فعالیت‌ها | Activities

وظایف، تماس ها، جلسات و رویدادهایی که یک نماینده فروش انجام می دهد.

فیلد | Field

یک قسمت داده ای از قبیل نام، تاریخ تولد، ایمیل یا شماره تلفن.

فیلد های سفارشی | Custom Fields

زمینه های منحصر به فردی که شما می توانید برای نیازهای تجاری خود ایجاد کنید.

فیلدهای فرمول دار | Formula Fields

فیلد های تعریف شده توسط کاربر که می توانند داده ها را به صورت پویا بر اساس مقادیری که توسط سایر فیلدهای استاندارد یا سفارشی به دست می آیند محاسبه کنند.

ق

واژه نامه حروف ق

ک

واژه نامه حروف ک

گ

واژه نامه حروف گ

م

واژه نامه حروف م

ن

واژه نامه حروف ن

و

واژه نامه حروف و

ه

واژه نامه حروف ه

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
اسکرول به بالا