تاییدیه ماژول حیاتی مدیریت

اعمال تخفیف، صدور فاکتور، تغییر قیمت و یا توافق نامه های سطح خدمات، در روند کسب و کار تاثیر بسیاری دارند و انجام آن ها بدون هماهنگی ممکن است اثرات جبران ناپذیری بر روی کسب و کار شما داشته باشد.. پس بهتر است روی این عملیات تاییدیه تعریف کنید تا انجام آن ها تنها با تایید افراد مرتبط امکان پذیر باشد

فرآیند تاییدیه چه کمکی به شما می‌کند؟

null
برای انجام کارهای مهم تاییدیه تعریف کنید
null
کارشناسان ذی نفع را در جریان انجام کارها قرار دهید
null
از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید

تاییدیه خودکار

تاییدیه هایی که به صورت خودکار روی رکورد های یک ماژول برای اجرای عملیات خاصی تعریف می شوند، تاییدیه های خودکار نامیده می شوند. این تاییدیه ها توسط سیستم صادر می شوند و به تاییدیه های سیستمی هم شناخته می شوند.

فرآیند تاییدیه خودکار

فرآیند تاییدیه دستی

تاییدیه دستی

تاییدیه های دستی توسط مدیر سیستم روی رکورد ها صادر می شوند و صادر کننده به عنوان مدیر آن تاییدیه شناخته می شود. تغییرات وضعیت تاییدیه توسط اعلان به مدیر تاییدیه اطلاع داده می شود

تاییدیه‌های سلسله مراتبی

تاییدیه هایی بر اساس سلسله مراتب سازمانی تعریف کنید تا اجرای عملیات با تایید نقش های سازمانی مرتبط انجام شود. در تاییدیه های سلسله مراتبی، درخواست تاییدیه به ترتیب سلسله مراتب سازمانی برای کارشناسان و مدیران مربوطه ارسال می شود و تنها درصورتی که درخواست مورد نظر به تایید همه نقش های مربوطه برسد, عملیات اجرا خواهد شد

فرایند تاییدیه سلسله مراتبی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
فهرست