قیمت پایه پکیج های نرم افزار CRM دانا (نسخه ابری یکساله)

جدول قیمت زیر سیستم ها و ابزار های اختیاری

نرم افزار CRM دانا (نسخه ابری یکساله)

تبصره : در نسخ ابری یکساله قیمت زیر سیستم های اختیاری در کلیه پکیج های نرم افزار یکسان می باشد.

  • در نسخ محلی ، هزینه حق بهره برداری نرم افزار به قیمت پکیج اضافه می شود.
  • در صورت تمایل به استفاده از نسخ محلی دائم با واحد فروش شرکت داناپرداز تماس بگیرید.
فهرست
Aliquam id, vulputate, nec tempus fringilla velit, mattis