هدف گذاری و پیش بینی فروش در نرم افزار CRM دانا ایکسارم

با پیش بینی فروش سطح انتظار خود را بالا ببرید

وضعیت فروش شرکت خود در یک سال آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ با نرم افزار CRM دانا ایکسارم سرنخ های بیشتری را تبدیل کنید، فرصت های فروش بیشتری را ببندید و سلامت پایپ لاین فروش خود را زیر نظر بگیرید. به شما توصیه میکنیم با هدف گذاری و پیش بینی فروش دقیق تر تارگت های فروش خود را از همین حالا بالا ببرید و نتیجه را ببینید.

زمان آن رسیده که سطح انتظار خود را بالا ببرید

وضعیت فروش شرکت خود در یک سال آینده را چطور ارزیابی می کنید؟ با نرم افزار CRM دانا ایکسارم سرنخ های بیشتری را تبدیل کنید، فرصت های فروش بیشتری را ببندید و سلامت پایپ لاین فروش خود را زیر نظر بگیرید. به شما توصیه میکنیم تارگت های فروش خود را از همین حالا بالا ببرید و نتیجه را ببینید.

هدف گذاری فروش

قبل از هر چیز به هدف گذاری فروش بپردازید

مبلغ مورد انتظار شما برای کل فروش شرکت چقدر است؟ از هر تیم فروش چه عملکردی انتظار دارید؟ یکی از اولین قدم ها در مدیریت صحیح فروش، تعیین سطح انتظار شرکت و شفاف سازی آن برای همه اعضاء تیم است. در دانا ایکسارم می توانید اهداف فروش را به صورت فصلی و یا ماهانه مشخص کنید.

عملکرد تیم ها و هر یک از کارشناسان فروش را زیر نظر بگیرید

زیر سیستم پیش بینی فروش در دانا ایکسارم به شکلی شفاف عملکرد کل شرکت در تحقق اهداف فروش را نمایش می دهد، علاوه بر این شما می توانید عملکرد هر یک از تیم های فروش و نیز هر یک از کارشناسان فروش را مشاهده کنید. شما می توانید فرصت های فروش تاثیر گذار در تارگت را ببینید و در هر لحظه فاصله تا تحقق تارگت را مشاهده کنید.

پیش بینی فروش

هدف گذاری فروش

عملکرد تیم ها و هر یک از کارشناسان فروش را زیر نظر بگیرید

زیر سیستم پیش بینی فروش در دانا ایکسارم به شکلی شفاف عملکرد کل شرکت در تحقق اهداف فروش را نمایش می دهد، علاوه بر این شما می توانید عملکرد هر یک از تیم های فروش و نیز هر یک از کارشناسان فروش را مشاهده کنید. شما می توانید فرصت های فروش تاثیر گذار در تارگت را ببینید و در هر لحظه فاصله تا تحقق تارگت را مشاهده کنید.

از افرادی که به هدف می رسند قدردانی کنید

دانا ایکسارم به افرادی که به تارگت می رسند یک کاپ طلایی می دهد! به عنوان مدیر فروش این وظیفه شماست که از بهترین نیروهای خود قدردانی کنید و ارزش این کاپ را با هر نوع مشوق ریالی و غیر ریالی که در نظر دارید بیشتر کنید.

فهرست