نرم افزار Help Desk، سیستم تیکتینگ آنلاین و مدیریت خدمات مشتریان دانا دِسک

در نرم افزار هلپ دسک دانا دسک، نظر سنجی آنلاین، پایگاه دانش، پورتال مشتریان و بیش از ٢٠ زیر سیستم و ابزار دیگر به صورت یکجا در اختیار شماست.

دانا دسک

نرم افزار هلپ دسک

نرم افزار هلپ دسک، سیستم تیکتینگ آنلاین و مدیریت خدمات مشتریان دانا دِسک

در نرم افزار هلپ دسک دانا دسک، سنجی آنلاین، پایگاه دانش، پورتال مشتریان و بیش از ٢٠ زیر سیستم و ابزار دیگر به صورت یکجا در اختیار شماست

پشتیبانی مشتریان به روشی

ممتاز و متفاوت

پشتیبانی به روشی سنتی

عدم رسیدگی صحیح درخواست ها، تیم

پشتیبانی ناامید، مشتریان ناراضی

پشتیبانی

نرم افزار هلپ دسک

پشتیبانی با نرم افزار هلپ دسک دانا دسک

رسیدگی دقیق، صحیح و سریع به نیاز

مشتری، تیم پشتیبانی سرحال و از همه

مهمتر مشتریان وفادار

نرم افزار هلپ دسک

پشتیبانی به روشی سنتی

عدم رسیدگی صحیح درخواست ها، تیم

پشتیبانی ناامید، مشتریان ناراضی

نرم افزار هلپ دسک

پشتیبانی با دانا دسک

رسیدگی دقیق ، صحیح و سریع به نیاز

مشتری ، تیم پشتیبانی سرحال ، و از همه

مهمتر مشتریان وفادار

از یک نرم افزار هلپ دسک و پشتیبانی مشتریان چه انتظاری دارید؟

نرم افزار هلپ دسک

مشتریان، گران بها ترین دارایی شما هستند!
با یک نرم افزار هلپ دسک کارآمد مراقب مشتریان خود باشید

پیشرفت کنید

به آسانی آب خوردن پیشرفت کنید

دانا دسک به آسانی موجب بهبود رویه های کاری تیم پشتیبانی و بهره مندی از استاندارد های روز در حوزه پشتیبانی مشتریان می‌گردد.

پشتیبانی کنید

تیم پشتیبانی خود را پشتیبانی کنید

یک نرم افزار Help Desk پیشرفته با ابزار های پیشرفته و حرفه ای در اختیار کارشناسان پشتیبانی خود قرار دهید تا با خوشحالی و نشاط با مشتریان مواجه شوند.

خشنودی مشتریان

مشتریان را خشنود سازید

تیکت های پشتیبانی مشتریان را به سرعت پاسخ داده و آنچه نیاز دارند را در اختیارشان قرار دهید. دانا دسک تجربه ای متفاوت از پشتیبانی برای مشتریان شما فراهم خواهد کرد.

با دانا دسک کانال های ارتباطی دلخواه مشتریان را فراهم سازید

سامانه پشتیبانی آنلاین

ارسال ایمیل

تماس تلفنی

ارسال پیامک

استفاده از نسخه اندروید

با سیستم نظرسنجی دانادسک تصمیماتی هوشمندانه تر بگیرید

طراحی فرم نظرسنجی

فرم های نظر سنجی خود را طراحی کنید

انواع سوالات چند گزینه ای و یا متنی خود را در فرم قرار دهید و برای پاسخ ها امتیاز تعیین کنید.

اشتراک گذاری

به اشتراک بگذارید

فرم های نظرسنجی ایجاد شده را به آسانی در اختیار مخاطب قرار دهید، برای مثال در وب سایت خود قرار دهید و یا ایمیل کنید.

آنالیز و تصمیم گیری

آنالیز و تصمیم گیری کنید

پاسخ مخاطبان خود را آنالیز کنید و بینشی جامع از بازخورد مشتریان به دست بیاورید

انعطاف پذیری و توسعه پذیری بالا با دانا دسک

انعطاف پذیری حداکثری نرم افزار Help Desk دانا امکان تعریف موجودیت های جدید، فرم ساز، گزارش ساز و ارائه مجموعه کاملی از API ها به همراه امکان اسکریپت نویسی در زمان اجرا. اینها در کنار هم موجب انعطاف پذیری حداکثری دانا شده است.

فهرست