مهارت ها و توانمندی های لازم برای یک متخصص ITSM

ITSM مانند یک کوه یخ بزرگ است که از منظر تجاری، بخش بزرگی از آن معمولا در زیر آب پنهان می ماند

در این کتاب الکترونیکی، خواهید آموخت:

نقش متخصصان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSM

دنیای فناوری اطلاعات و نقش متخصصان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITSMدر سال ٢٠٢٢ بسیار متفاوت به نظر می رسد. این نقش ها احتمالا همچنان مدیریت حادثه، برنامه ریزی ظرفیت، مدیریت سطح خدمات، مدیریت مالی فناوری اطلاعات و غیره را شامل شود.
اما برخی از این کارها صرفا بخش کوچکی از ITSMبه حساب می آیند. در واقع می توان گفت ITSM مانند یک کوه یخ بزرگ است که از منظر تجاری، بخش بزرگی از آن معمولا در زیر آب پنهان می ماند.

برای دانلود ، فرم ذیل را تکمیل کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
اسکرول به بالا