اخبار دانا پرداز

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار دانا پرداز
faslname-fall98

فصل نامه پاییز 98

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه پاییز 98 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه پاییز 98 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
کتاب itil دانا پرداز

انتشار کتاب راهنمای جامع ITIL

کتاب راهنمای جـامع ITIL، حاصل تلاش چند ماهه تیم های مختلف شرکت داناپرداز، منتشر گردید. در این کتاب به مباحث اصلی ITIL پرداخته شده و فرآیند ها و بهروش های کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات…
faslname-summer98

فصل نامه تابستان 98

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه تابستان 98 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه تابستان 98 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]

فصل نامه بهار 98

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه بهار 98 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه بهار 98 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه پاییز 97

فصل نامه پاییز 97

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه پاییز 97 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه پاییز 97 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
الکامپ 97 دانا پرداز

حضور شرکت دانا پرداز در نمایشگاه الکامپ 97

شرکت داناپرداز ضمن حضور پر رنگ در نمایشگاه الکامپ علاوه بر تجدید دیدار با مشتریان قبلی به ارائه نرم افزارهای بومی دانا، بینا، برنا و همچنین نرم افزار پشتیبانی مشتریان دانا دسک پرداخت که مورد استقبال چشمگیر حضار قرار گرفت.…
فصلنامه تابستان 97

فصل نامه تابستان 97

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه تابستان 97 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه تابستان 97 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه بهار 97

فصل نامه بهار 97

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه بهار 97 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه بهار 97 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه زمستان 96

فصل نامه زمستان 96

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه زمستان 96 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه زمستان 96 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصل نامه پاییز دانا پرداز 96

فصل نامه پاییز 96

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه پاییز 96 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه پاییز 96 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه تابستان 96

فصل نامه تابستان 96

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه تابستان 96 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه تابستان 96 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]

فصل نامه بهار 96

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه بهار 96 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه بهار 96 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه زمستان 95

فصل نامه زمستان 95

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه زمستان 95 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه زمستان 95 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه پاییز 95

فصل نامه پاییز 95

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه پاییز 95 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه پاییز 95 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه تابستان 95

فصل نامه تابستان 95

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه تابستان 95 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه تابستان 95 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فصلنامه بهار 95

فصل نامه بهار 95

آخرین اخبار شرکت و محصولات ما را در فصل نامه بهار 95 مطالعه کنید. دانلود فصلنامه بهار 95 برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]
فهرست