سنسور های اتاق سرور

آلارم صوتی نوری مستقیم مدل Siren-12Vol

آلارم صوتی نوری مستقیم مدل Siren-12Vol برای اعلام وقوع خطا به صورت صوتی و نوری چشمک زن مورد استفاده قرار می گیرد. این آلارم از پورت Out دستگاه های ITHSPro ، ITHSPro-W ، ITHS1 ، Siren-Net دستور می گیرد و در صورت وجود اختلال آلارم ها صوتی و نوری همزمان فعال می شوند .