سنسور های اتاق سرور

حسگر ارت مدل Probe-EarthRes

حسگر ارت مدل Probe-EarthRes برای تشخیص قطع شدن ارت به صورت بلادرنگ مورد استفاده قرار می گیرد. این حسگر غیر مقداری است و از طریق لاین های ورودی Dry Contact به دستگاه مرکزی مانیتورینگ متصل می شود .