سنسور های اتاق سرور

حسگر نشتی آب مدل Probe-Leak-05M

حسگر نشتی آب مدل Probe-Leak-05M برای تشخیص نشت آب در مکان هایی که امکان آن وجود دارد مانند زیر کولر ها و زیر پنجره ها مورد استفاده قرار می گیرد. این حسگر غیر مقداری است و فقط وجود آب یا هر مایع رسانا دیگر را تشخیص می دهد و از طریق لاین های ورودی Dry Contact به دستگاه مرکزی مانیتورینگ متصل می شود. این حسگر به صورت فیبر هایی به طول نیم متر ارائه می شود که امکان نصب سه حسگر (طول 1.5 متر) به صورت سری نیز وجود دارد.