سنسور های اتاق سرور

حسگر دود مدل Probe-Smoke-Gen

حسگر دود مدل Probe-Smoke-Gen برای تشخیص دود و ذرات نامرئی آتش مورد استفاده قرار می گیرد. این حسگر دارای حساسیت بسیار بالایی است و وجود آن در هر مکانی که احتمال حریق در آن وجود دارد ضروری است. حسگر دود از طریق لاین های ورودی Dry Contact به دستگاه مرکزی مانیتورینگ متصل می شود.