articelbaner

قدرتمندترین نرم افزار مانیتورینگ شبکه

دموی آنلاین دانلود

خرید / قیمت نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا

آشنایی با نحوه قیمت گذاری بینا

قیمت نرم افزار بینا بر اساس تعداد نودهایی که قصد مانیتورینگ آنها را دارید متفاوت است و شما می توانید با توجه به ابعاد شبکه و نیاز خود یکی از بسته های جدول زیر انتخاب نمایید.

 

بسته های قابل انتخاب بینا

 

نسخه توضیحات 
BINA- NMS-100 سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور100 نود
BINA- NMS-150 سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور150 نود
BINA- NMS-250 سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور250 نود
BINA- NMS-500 سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور500 نود
BINA- NMS-1000 سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور1000نود
BINA- NMS-Unlimited سيستم جامع مانيتورينگ بينا با قابليت مانيتور نامحدود

 

لطفا فیلد نام و نام خانوادگی را پر کنید.
لطفا فیلد ایمیل را پر کنید.
لطفا فیلد شماره تماس را پر کنید.
ورودی نامعتبر است
لطفا فیلد نام سازمان را پر کنید.
کد امنیتی صحیح نیست!