articelbaner

قدرتمندترین نرم افزار مانیتورینگ شبکه

دموی آنلاین دانلود

مانیتورینگ لینک های ارتباطی Ping

استفاده از دستور Ping یکی از پرکاربردترین روش های نظارتی در نرم افزار های مانیتورینگ شبکه و دیتا سنتر است. در سیستم مانیتورینگ بینا نیز شما می توانید از مانیتور پینگ جهت نظارت بر دسترس پذیری اجزاء مختلف و نیز بررسی کیفیت لینک های ارتباطی استفاده کنید.

Packet Lost

شما می توانید مقدار Packet lost قابل قبول را برای هر مانیتور تعریف نمایید، بنابراین اگر این مقدار از حد تعیین شده بیشتر شد بینا شما را از موضوع با خبر می سازد.

Ping Time

در برخی موارد ممکن است قصد داشته باشید سرعت خط را نیز تحت نظارت قرار دهید، در این مواقع می توانید حداکثر Ping Time قابل قبول را نیز تعریف کنید، بنابراین اگر متوسط Ping Time از مقدار تعریف شده فراتر رود این موضوع در بینا ردیابی می شود. جهت مانیتورینگ تجهیزات ارتباطی شبکه مانند سوئیچ ها و روتر ها، مانیتور بخصوصی به نام مانتیور دستگاه در بینا وجود دارد لذا پیشنهاد می شود بجای مانیتور Ping از مانیتور دستگاه استفاده نمایید، این مانیتور علاوه بر Ping سیستم مقصد، اطلاعات کامل دیگری را به روش SNMP به دست آورده و در اختیار شما قرار می دهد. برای آشنایی بیشتر با این مانیتور به صفحه مانیتورینگ تجهیزات شبکه مراجعه فرمایید.