زیر سیستم مدیریت تغییرات دانا پرو

ITIL Change Management

با بکارگیری فرآیند های صحیح ITIL ریسک تغییرات را کاهش دهید

مدیریت تغییرات Change Management منطبق با بهروش های چارچوب ITIL

با استفاده از زیر سیستم مدیریت تغییرات دانا، فرآیند استاندارد اعمال تغییرات را منطبق با چارچوب ITIL، در سازمان خود پیاده سازی کنید. به کمک این زیر سیستم، همه مراحل تغییر از زمان درخواست (RFC)، ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، تائید و پیاده سازی را مکانیزه کنید.

ریسک تغییرات را کاهش دهید

هر گونه تغییر در زیر ساخت های فناوری اطلاعات ممکن است منجر به بروز اختلال در عملکرد سرویس های IT و در نتیجه ایجاد وقفه در کسب و کار سازمان شود. نرم افزار مدیریت تغییرات دانا به شما کمک می کند با خیالی آسوده و مطابق با فرآیند های توصیه شده جهانی با تغییرات مواجه شوید.

پوشش همه مراحل فرآیند مدیریت تغییر

زیر سیستم مدیریت تغییرات دانا (ITIL Change Management)، همه مراحل استاندارد و پیش فرض مدیریت تغییر را در پشتیبانی می کند، مراحل اصلی این فرآیند به صورت خلاصه عبارتند از:

 • تغییر جدید (درخواست تغییر می تواند با الگوهای مختلفی ثبت شود)
 • اطلاعات تکمیلی (نوع تغییر، ریسک، نقش ها، اولویت، سطح تاثیر)
 • برنامه ریزی (زمان شروع و پایان، تشخیص تداخل، تقویم تغییرات)
 • تائیدیه ها (شورای تغییرات CAB ، تائید مدیر تغییرات)
 • اطلاع رسانی (اطلاع رسانی خودکار به افراد ذینفع)
 • پیاده سازی (تعریف وظایف و تخصیص به افراد)
 • بازنگری نهایی (بررسی نتیجه تغییر )
 • بستن تغییر
CMDB پوشش همه مراحل فرآیند مدیریت تغییر

امکان تعریف فرآیندهای جدید بر اساس نیاز سازمان

فرآیند رسیدگی به درخواست های تغییر (RFC)، در همه موارد به صورت یکسان نیست، برای مثال با توجه به نوع تغییر نرمال، استاندارد یا اضطراری، ممکن است فرآیند متفاوت باشد و یا برای مثال، فرآیند تغییر در اجزاء دیتاسنتر متفاوت از فرآیند تغییر در نرم افزار کاربردی سازمان باشد. بنابراین در نرم افزار مدیریت تغییرات دانا، شما می توانید فرآیند های جدیدی متناسب با نیاز های سازمان ایجاد نمایید.

مشاهده و ارزیابی ریسک تغییر با یکپارچگی CMDB

زیر سیستم مدیریت تغییرات (Change Management) دانا، به طور کامل با زیر سیستم مدیریت پیکربندی (CMDB) یکپارچه است، بنابراین هنگام ثبت درخواست تغییر، می توان CI هایی که تغییر باید روی آنها صورت پذیرد را مشخص کرد. پس از آن مدیر تغییر و یا اعضاء شورای تغییرات (CAB Members) با کلیک روی هر CI می توانند دیاگرام ارتباط آن CI با سایر اجزاء را مشاهده کنند و به درک دقیقی از تاثیرات تغییر بر سایر سرویس ها برسند.

برنامه ریزی صحیح تغییر و جلوگیری از تداخل

همه تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات باید به درستی برنامه ریزی شود تا از نظر زمانی تداخلی با سایر تغییرات ایجاد نشود. ممکن است منابع انسانی مورد نیاز برای انجام تغییر و یا CI های تحت تاثیر تغییر در بازه زمانی مورد نظر، در تغییر دیگری درگیر باشند، بنابراین باید راهکاری برای تعیین بهترین زمان برای انجام تغییر در دسترس باشد.

زیر سیستم مدیریت تغییر دانا، دارای مکانیسمی تحت عنوان تشخیص تداخل است که از بروز تداخل در برنامه ریزی تغییرات جلوگیری می کند، همچنین به کمک تقویم تغییرات دانا می توانید به آسانی همه تغییرات برنامه ریزی شده را مشاهده کنید.

تائید تغییر به کمک شورای تغییرات CAB

برای انجام برخی از تغییرات، لازم است با افراد ذینفع و یا متخصص در حوزه مربوطه مشورت شود. به گروهی از افرادی که به مدیر تغییر در تصمیم گیری کمک می کنند،شورای تغییرات (Change Advisory Board – CAB) گفته می شود. در نرم افزار دانا شما می توانید بر اساس نیاز سازمان خود چندین شورای تغییر تعریف کنید و افراد ذینفع را در آنها اضافه کنید و سپس برای تغییرات مرتبط می توانید به اعضاء شورای تغییرات تائیدیه اختصاص دهید.

CMDB تائید تغییر به کمک شورای تغییرات CAB
مزیت های زیر سیستم مدیریت تغییرات دانا

مزیت های زیر سیستم مدیریت تغییرات دانا

 • کاهش ریسک و تاثیر تغییرات بر عملکرد سازمان
 • حصول اطمینان از اینکه همه تغییرات ثبت و طبق فرآیند استاندارد ITIL انجام می شوند.
 • مشارکت آسان افراد ذینفع در ارزیابی و اظهار نظر برای انجام تغییرات.
 • یکپارچگی کامل با سایر زیر سیستم های ITIL مانند CMDB و Incident Management
 • امکان تعریف فرآیند تغییرات متناسب با نیاز های سازمان

انعطاف پذیری حداکثری بر اساس نیاز سازمان

ویژگی های پیشرفته نرم افزار دانا موجب انعطاف پذیری بالای سیستم در زمان پیاده سازی می گردد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

 • امکان فرم ساز برای تغییر فرم درخواست تغییر
 • امکان افزودن فیلد های سفارشی
 • امکان تعریف عملیات گردش کار بر روی درخواست تغییرات
 • امکان تعریف عملیات تائیدیه های خودکار بر روی درخواست های تغییر
 • امکان مدیریت سطح دسترسی به بخش های مختلف و نیز فیلد ها
آیا تمایل دارید هر هفته یک مقاله مفید و کاربردی در زمینه ITIL و مدیریت IT برای شما ارسال کنیم؟