آیا کاربران از خدمات فناوری اطلاعات رضایت دارند؟

CSAT Metric

کیفیت ارائه خدمات را همیشه تحت نظر داشته باشید

رضایت کاربران از خدمات IT را اندازه گیری کنید

به کمک زیر سیستم نظرسنجی که به طور کامل با زیر سیستم مدیریت رخداد ها (Incident Management) یکپارچه است، برای همه تیکت هایی که توسط واحد IT انجام میشود، به صورت خودکار از کاربر مربوطه نظرسنجی صورت می گیرد. این نظر سنجی که با عنوان شاخص CSAT شناخته میشود، یکی از KPI های اصلی سنجش رضایت کاربران است.

  • اطلاعاتی که نیاز دارید را جمع آوری کنید
  • اطلاعاتی که نیاز دارید را جمع آوری کنید
  • اطلاعاتی که نیاز دارید را جمع آوری کنید

اطلاعاتی که نیاز دارید را جمع آوری کنید

شما می توانید برای موضوعات مختلف فرم پرسشنامه یا نظرسنجی ایجاد کنید و اطلاعات لازم را جمع آوری کنید. ایجاد فرم های نظرسنجی در نرم افزار دانا پرو بسیار آسان است و انجام نظر سنجی هم می تواند به روش های مختلفی مانند فرم های آنلاین، ایمیل و یا توسط کارشناس واحد IT صورت بگیرد.

گزارش گیری و تحلیل نتایج نظر سنجی

تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و نتایج نظر سنجی در دانا پرو کار ساده ای است. گزارش های دانا پرو به شما در آنالیز اطلاعات و تصمیم گیری هوشمندانه تر کمک می کند.

آیا تمایل دارید هر هفته یک مقاله مفید و کاربردی در زمینه ITIL و مدیریت IT برای شما ارسال کنیم؟