نرم افزار انبار داری واحد IT

IT Inventory

موجودی قطعات و کالا های مرتبط با واحد IT را کنترل کنید

مدیریت انبار

زیر سیستم مدیریت انبار دانا، منطبق با نیاز واحد فناوری اطلاعات سازمان ها و کاملا یکپارچه با زیر سیستم Help Desk دانا طراحی شده است. این زیر سیستم امکان مدیریت و مصرف کالا و قطعات را بر روی درخواست های ثبت شده فراهم می سازد. این زیر سیستم به شما کمک می کند تا:


1: کالا ها، قطعات و مواد مصرفی مربوط به واحد فناوری اطلاعات را طبقه بندی و موجودی آنها را کنترل کنید.
2: اگر برای انجام درخواست نیاز به مصرف قطعه و یا ارائه کالا دارید، سفارش آن قطعه یا کالا را به مسئول انبار ارسال کنید.
3: به آسانی فهرستی از درخواست هایی که منتظر کالا و یا قطعه هستند را مشاهده کنید.
4: با تامین به موقع کالا و قطعات مورد نیاز سرعت رسیدگی به درخواست ها را افزایش دهید.

مشاهده وضعیت کالاها با نمای 360 درجه

دانا تصویری واضح از همه اطلاعات مربوط به کالا ها و قطعات در اختیار شما قرار می دهد، برای مثال:
1: نمودار موجودی کالا بر اساس انبار.
2: نمودار میزان مصرف کالا بر روی درخواست ها طی زمان.
3: فهرست گردش کالا.
4: فهرست درخواست ها و رویداد هایی که کالا برای آنها مصرف شده است.

امکانات و ویژگی ها

1: طبقه بندی کالاها در سطوح نا محدود.
2: مدیریت انبار ها و قفسه ها.
3: امکان تعیین نقطه سفارش برای هر کالا.
4: ارتباط مستقیم زیر سیستم انبار با زیر سیستم Help Desk.
5: امکان مشاهده درخواست هایی که منتظر کالا و یا قطعه هستند.
6: صدور انواع تراکنش های ورود کالا، خروج کالا و انتقال کالا بین انبارها.
7: ارائه نمای 360 درجه از موجودی و الگوی مصرف هر قطعه.
8: امکان مدیریت قیمت کالاها و صدور فاکتور.
9: جستجوی سریع کالاها و قطعات و دسترسی آسان به اطلاعات مربوطه.
10: جستجوی هوشمند سفارشات و تخصیص کالا از انبار.

بزرگترین مرجع ITIL فارسی

آیا تمایل دارید هر هفته یک مقاله مفید و کاربردی در زمینه ITIL و مدیریت IT برای شما ارسال کنیم؟