یک کارشناس پشتیبانی ایده آل دارای چه ویژگی هایی است؟

یک کارشناس پشتیبانی به درخواست‌هایی که توسط مشتری و از ورودی‌های مختلف سازمان طرح می‌شود، پاسخ می‌دهد. همه اطلاعات مربوط به خدمات ارائه شده به مشتری را ثبت و ردیابی کرده و برای ارائه سرویس به‌ موقع و افزایش سرعت پاسخگویی خود، از امکانات و دانشی که در اختیار دارد، استفاده می‌کند.

با هم ببینیم یک کارشناس پشتیبانی ایده آل باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد.

خواندن 127 دفعه یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 15:29