متوسط زمان رسیدگی به درخواست (AHT)

خواندن 42 دفعه یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 16:16