متوسط زمان رسیدگی به درخواست (AHT)

متوسط زمان رسیدگی یک واحد اندازه گیری است که معمولا به عنوان یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI)  برای مراکز تماس استفاده می شود. متوسط زمان رسیدگی نشان دهنده متوسط طول تماس برای هرمشتری در یک تماس است.

در ادامه  به چند راهکار برای کاهش متوسط زمان رسیدگی اشاده خواهیم کرد.

خواندن 117 دفعه یکشنبه, 18 فروردين 1398 ساعت 16:16