امکانات نرم افزار CRM دانا ایکسارِم

از یک نرم افزار CRM چه انتظاری دارید؟

مدیریت محصولات

محصولات خود را تعریف کنید و لیست های قیمت و لیست های تخفیف بسازید.

حسابداری فروش

پیش فاکتور و فاکتور صادر کنید و با یک کلیک برای مشتری ارسال کنید.

انبار

با اتصال به سیستم دانا اینوِنتوری همه نیاز های انبار داری خود را پوشش دهید.