قابلیت همکاری تیمی در نرم افزار CRM دانا ایکسارم

همکاری تیمی در بهترین و بالاترین سطح ممکن

تیم های فروش خود را سازمان دهی کنید

در دانا ایکسارم شما می توانید چند تیم فروش ایجاد کنید و افراد خود را در این تیم ها قرار دهید. ایجاد تیم های فروش به شما کمک می کند برای هر تیم تارگت تعیین کنید و عملکرد تیم ها را با هم مقایسه کنید. ایجاد تیم های فروش موجب افزایش روحیه همکاری بین اعضاء تیم و نیز ایجاد رقابتی سالم بین تیم ها خواهد شد.

تیم های فروش خود را سازمان دهی کنید
هدف گذاری فروش برای تیم ها

هدف گذاری فروش برای تیم ها

مبلغ فروش مورد انتظار برای هر یک از تیم های فروش خود را تعیین کنید و به کمک زیر سیستم پیش بینی فروش در هر لحظه وضعیت تحقق اهداف را زیر نظر بگیرید.

همکاری و همفکری روی فرصت های فروش

در بسیاری از مواقع کارشناسان فروش نیاز دارند تا در مورد سرنخ و یا فرصت فروش خاصی با مدیر یا سایر همکاران خود همفکری کنند. به کمک امکان تگ کردن در دانا ایکسارم افراد به آسانی می توانند یکدیگر را در رکورد مورد نظر تگ کنند و به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند.

همکاری و همفکری روی فرصت های فروش
تقویم های مشترک بسازید

تقویم های مشترک بسازید

تقویم های کاری دانا ایکسارم ابزاری ضروری برای برنامه ریزی صحیح جلسات و کارها است. امکان به اشتراک گذاری تقویم ها به اعضاء تیم ها کمک می کند از بروز تداخل جلوگیری کنند و با مشاهده برنامه کاری سایر اعضاء راحت تر و بدون نگرانی جلسات خود را هماهنگ کنند.