فیلد نام را به درستی پر کنید!
فیلد نام خانوادگی را به درستی پر کنید!
فیلد آدرس ایمیل را به درستی پر کنید!
فیلد شماره تماس را به درستی پر کنید.
فیلد نام سازمان را به درستی پر کنید!
فیلد زمینه فعالیت را به درستی پر کنید!
فیلد سمت شغلی را به درستی پر کنید!
ورودی نامعتبر است

دانلود فایل الگوی استراتژی های فروش

با استفاده از این الگو می توانید، استراتژی فروش کسب و کار خود را طراحی کنید. در این الگو، می توانید قسمت های رایج در اکثر برنامه های فروش را مشاهده کرده و همچنین بعضی بخش ها را با استفاده از اطلاعات و تاکتیک های شرکت خودتان کامل کنید.

پس از تکمیل استراتژی فروش، می توانید آن را در اختیار سرمایه گذاران، مدیران و اعضای تیم فروش قرار دهید. به خاطر داشته باشید که می توانید این الگو را بر اساس ویژگی های کسب و کار خودتان تغییر دهید. اگر احساس می کنید بخشی از این الگو با فعالیت های کسب و کار شما همخوانی ندارد، می توانید آن را حذف کنید و یا می توانید بخش های جدیدی به الگو اضافه کنید.


  • نحوه استفاده از الگو
  • المان های اصلی یک استراتژی فروش موفق
  • راهنمای گام به گام طراحی استراتژی فروش