رویدادهای شرکت دانا پرداز

ما بینش ها و مشاوره های کارشناسانه ای را از همه رویدادها با شما اشتراک خواهیم گذاشت ، بنابراین شما هیچ گونه پیشرفتی در مورد محصول و پیشرفت های صنعت را از دست نخواهید داد.

بوت کمپ نرم افزارهای مدیریت فناوری اطلاعات

بوت کمپ نرم افزارهای مدیریت فناوری اطلاعات

این بوت کمپ با حضور مدیران و مسئولان ارشد حوزه فناوری اطلاعات کشور با هدف آشنایی با نرم افزارهای شرکت داناپرداز برگزار میگردد

زمان برگزاری: 1398/11/15

ثبت نام
بوت کمپ نرم افزارهای مدیریت کسب و کار

بوت کمپ نرم افزارهای مدیریت کسب و کار

این بوت کمپ با حضور مدیران و مسئولان ارشد حوزه فناوری اطلاعات کشور با هدف آشنایی با نرم افزارهای شرکت داناپرداز برگزار میگردد

زمان برگزاری: 1398/-/-

ثبت نام