راهکار پیشرفته ضبط ترافیک شبکه

نیاز به ضبط پکت های شبکه (Packet Capture) ظاهرا تمامی ندارد. در بسیاری از مواقع برای شناسایی تهدیدات و یا اشکال یابی های سطح بالا، لازم است ترافیک شبکه برای مدت مشخصی رکورد شود تا مورد آزمایش و نگاه دقیق با میکروسکوپ! قرار گیرد. ماژول Traffic Recorder فلومون راهکار مناسبی برای پوشش این نیاز است. این راهکار بدون تاثیر بر سرعت شبکه عملیات Packet Capture را برای شما انجام خواهد داد.

flowmon