انتشار کتاب راهنمای جامع ITIL

کتاب راهنمای جـامع ITIL، حاصل تلاش چند ماهه تیم های مختلف شرکت داناپرداز، منتشر گردید. در این کتاب به مباحث اصلی ITIL پرداخته شده و فرآیند ها و بهروش های کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته اند.

اطلاعات اصلی

 • عنوان و نام پدید‌آور: راهنمای جامع ITIL به همراه معرفی فرآیندها و بهروش‌ها : کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات/ گردآورنده شرکت داناپرداز قشم
 • مشخصات نشر: تهران: نشر بید‏‫، ۱۳۹۸
 • موضوع: کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات

book1

فهرست مطالب

 • مقدمه      
 • تاریخچه ITIL                     
 • معرفی ITIL             
 • ITIL چیست؟          
 • چه کسی از ITIL استفاده میکند؟
 • مزایای بکارگیری ITIL
 • استراتژی سرویس (Service Strategy) چیست؟ 
 • فرایند مدیریت سبد خدمات
 • فرایند مدیریت مالی
 • فرایند مدیریت روابط تجاری
 • فرایند مدیریت استراتژی
 • فرایند مدیریت تقاضا
 • نقش‌های مدیریت تقاضا
 • اهداف و فعالیت‌ های مدیریت تقاضا
 • چرخه حیات مدیریت تقاضا ITIL
 • چرا Demand Management در ITIL از اهمیت زیادی برخوردار است؟
 • فرآیند ها و مراحل مرتبط با ITIL
 • طراحی سرویس (Service Design) چیست؟
 • فرایند مدیریت سطح سرویس
 • فرایند مدیریت سرویس کاتالوگ
 • فرایند مدیریت دسترسی پذیری
 • فرایند مدیریت استمرار سرویس های فناوری اطلاعات
 • فرایند مدیریت تامین کنندگان
 • فرایند مدیریت ظرفیت سرویس
 • تعاریف مدیریت ظرفیت
 • هدف مدیریت ظرفیت
 • فعالیت‌های مدیریت ظرفیت
 • زیر فرآیند های مدیریت ظرفیت
 • مدیریت ظرفیت و سایر فرآیند های ITIL
 • فرایند مدیریت امنیت اطلاعات
 • چه کسی مسئول مدیریت امنیت اطلاعات است؟
 • انتقال سرویس (Service Transition) چیست؟
 • فرایند مدیریت تغییرات
 • مدیریت تغییرات (Change Management) در ITIL چیست؟
 • ماموریت IT Change Management               
 • دامنه مدیریت تغییرات             
 • روش های مدیریت تغییرات فناوری اطلاعات           
 • انواع تغییرات فناوری اطلاعات 
 • نقش‌های مدیریت تغییر           
 • مراحل مدیریت تغیرات در ITIL              
 • فرایند مدیریت توسعه و نسخه
 • اهداف مدیریت توسعه و نسخه  
 • دامنه مدیریت توسعه و نسخه   
 • فازهای اصلی مدیریت توسعه و نسخه
 • تست و اعتبارسنجی سرویس
 • فرایند مدیریت پیکربندی و مدیریت دارایی
 • اهداف برتر مدیریت پیکربندی و دارایی     
 • چند تعریف کلیدی  
 • دامنه و مزایای مدیریت پیکربندی و دارایی سرویس
 • فعالیت‌ های کلیدی SACM
 • توصیه های کلیدی
 • فرایند برنامه ریزی و پشتیبانی انتقال سرویس
 • فرایند مدیریت دانش
 • تعریف مدیریت دانش در ITIL 
 • مزایای مدیریت دانش               
 • فعالیت‌ های مدیریت دانش      
 • چه کسی از مدیریت دانش استفاده می کند؟           
 • کلیدهای موفقیت مدیریت دانش             
 • اجرای سرویس (Service Operation) چیست؟
 • ساختار سازمانی Service Operation               
 • مقایسه ساختار سازمانی Service Operation
 • فرایند مدیریت رخداد
 • مدیریت رخداد در ITIL چیست؟
 • عملکرد اصلی مدیریت رخداد
 • فرآیند رخداد
 • وضعیت‌ های رخداد 
 • فرایند مدیریت درخواست
 • اهداف Request Fulfillment
 • دامنه (Scope) :
 • پنج زیر فرآیند Request Fulfillment در ITIL
 • ارتباط با سایر فرآیند های ITIL            
 • توصیه های کلیدی  
 • فرایند مدیریت رویدادها
 • دامنه و مزایای مدیریت رویداد 
 • جریان فرآیند مدیریت رویداد   
 • فعالیت‌ های کلیدی مدیریت رویداد
 • اندازه گیری اثر بخشی
 • توصیه‌ های کلیدی
 • فرایند مدیریت دسترسی
 • تعاریف مدیریت دسترسی
 • فعالیت‌ های مدیریت دسترسی
 • فرآیند های مدیریت دسترسی
 • مدیریت دسترسی و سایر فرآیند های ITIL
 • فرایند مدیریت مشکل
 • مدیریت مشکلات
 • هدف مدیریت مشکل               
 • دامنه مدیریت مشکل               
 • نقش اصلی مدیریت مشکل
 • نمودار جریان فرآیند مدیریت مشکل
 • چگونه مدیریت مشکل سرویس دسک را به ITIL مرتبط می‌کند
 • بهبود مستمر سرویس (Continual Service Improvement) چست؟             
 • نقش ها و مسئولیت‌ های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • ساختارهای سازمانی
 • نقش‌ ها در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM)
 • دوازده نقشی که تکنولوژی با آن ها روبه رو است
 • آشنایی با ویژگی های جدید ITIL 4 و مزایای آن برای سازمان ها
 • همه چیز درباره گواهینامه ITIL Foundation